תכנון אסטרטגיית השקעות

לכל משפחה, מטבע הדברים, קיים מארג יחסים פיננסים וצרכים שונה. תכנון הקצאת המשאבים העתידי חייב להיות מותאם לצרכים אלו. הצרכים הפיננסיים כוללים את השאיפה הבסיסית לשימור ההון שהושג בעמל רב ובמשך שנים רבות, שימוש שוטף בכספים לצרכים שוטפים או חלילה גם לקטסטרופות, תמיכה בבני משפחה ולבסוף הורשה לדור ההמשך.

השירות אותו מספקת אתרוג מבוסס על ריכוז וראייה כוללת של כלל נכסי המשפחה וצרכיה כמקשה אחת. ראייה זו מאפשרת תכנון וניהול נכון של אסטרטגיית ההשקעות במונחי סיכון - סיכוי.

השלב הראשון בתהליך הייעוץ של אתרוג כולל בדיקה מקיפה ומעמיקה של כלל ההון בראייה כוללת.

  • פיננסי - בחינה של תיקי ההשקעות, ניירות הערך, החסכונות והמוצרים הפיננסים השונים. לאחר מכן מתבצע מיפוי הסיכון (סוגי נכסים, סטיות תקן), בחינת הביצועים לאורך השנים (תשואה) והעלויות, כולל בחינה של המס האופטימלי.

‎‎‎‎‎

  • פנסיוני - בדיקה מקיפה של כל המוצרים – קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וביטוחי פרט פנסיוניים, כולל בחינה של הקצבה הצפויה בגין הפרישה. לאחר מכן נבדקות התכניות במונחי ביצועים ועלויות.

 

  • ביטוח - בדיקה של סוגי הביטוח, ההתאמה, ההגדרות המשפטיות, העלויות והמוטבים.

 

  • רכוש – סוגי רכוש, התזרים הצפוי, משטר המס ויעוד הרכוש.

 

בשלב השני, מוצעת אסטרטגיה המותאמת לצרכים אלו. המטרה היא לבנות תיק השקעות מבוסס לצרכי המשפחה, הכולל פיזור אופטימלי בין סוגי נכסים, סוגי מוצרים, מנהלי השקעות, שילוב של תשואה קבועה וסיכון מחושב.  

שלב שלישי – זהו השלב היישומי, שבו מנוהל מו"מ מול גופי ההשקעה במטרה להגיע למחירים אופטימליים וכן ביצוע ההשקעות בפועל (ראו הרחבה בפיזור השקעות).

השלב הקבוע המתמשך – מאחר והעולם הפיננסי הינו דינמי, כך גם צרכי המשפחה, יש צורך לעקוב באופן חודשי אחר ביצועי מנהלי ההשקעות ורמת הסיכון, ולבצע שינויים בהתאמה.

דילוג לתוכן