מיסוי השקעות

בתכנון הפיזור והקצאת הנכסים שיקולי המס הינם מהשיקולים החשובים ביותר. השירות של אתרוג כולל ייעוץ לגבי ניצול הטבות המס באמצעות תיקון 190, רכישת נכס באמצעות חברה, קיזוז הפסדים או דחיית מס ומיסוי רווח הון.

משקיעים רבים אינם מודעים למסלולי מס רווח הון אשר במקרים רבים מאפשר תשלום מס מופחת במקרה של העדר הכנסה שוטפת, או קיזוז מס כנגד הפסדי הון אחרים באופן שיקטין את רמת המס הכוללת.

דילוג לתוכן