מערכת הייעוץ – Etrogi

מערכת etrogi הינה מערכת ייעוץ ממוחשבת, חדשנית ומתקדמת, פרי פיתוחה הבלעדי של אתרוג. מטרה לאפשר ריכוז כל המידע אודות ההשקעות הפיננסיות והפנסיוניות באופן מקצועי ומסודר. המערכת קולטת באופן שוטף את המידע הרלוונטי מכל הגופים בהם מנוהלים נכסי הלקוח, ומייצרת ריכוז של המידע, הביצועים ורמת הסיכון הכוללת באופן גרפי וברור.

המערכת מאפשרת השוואת תשואות, השוואה למדדי ייחוס, בחינה של סטיית התקן, ומדדי השוואה שונים. המערכת הינה תומכת החלטה ומאפשר לממש את ההמלצות הניתנות ללקוח על ידי אתרוג באופן מיטבי.

סיכום תכנון פיננסי


סיכום נכסים פנסיונים


סיכום רכוש והלוואות


ריכוז כולל

דילוג לתוכן