תיקון 190

תיקון 190 הינו סעיף חוק שנחקק במטרה לעודד משקיעים לבצע הפקדות לחסכון ארוך טווח, ומקנה הטבת מס למשקיעים אשר ברשותם חסכון צבור קצבתי של 1.3 מיליון ₪ לכל הפחות.

הטבות המס ניתנות בעת המשיכה בשני אופנים:

  • משיכה הונית - תשלום המס הינו 15% נומינלי במקום 25% ריאלי. יודגש כי משיכת הכספים שהופקדו לתיקון 190 אפשרית רק עם קבלת פנסיה חודשי מינימלית (משתנה מעת לעת).
  • בעת משיכת הכספים כקצבה ניתן פטור ממס רווחי הון באופן מלא.

משקיעים רבים מנצלים את תיקון 190 לצורך הפקדה בקופת גמל במסלול ניהול אישי (IRA) ולרכישת מוצרים אלטרנטיביים אשר שיעור המס שלהם הינו גבוה, כדוגמת קרן גידור אשר שיעור המס בו הינו 30% ומנוכה במקור מידי שנה.

דילוג לתוכן