נדל"ן בארה"ב

לאתרוג ייצוג של מגוון גופים המציעים השקעות בנדל"ן בחו"ל, במסגרת של השקעה במניות ו/או רכישה ישירה.

בשנים האחרונות ביצעה אתרוג מגוון של השקעות בנדל"ן בארה"ב באמצעות גופים המתמחים בכך בארה"ב.

ההשקעות בנדל"ן מניב בארה"ב עשוי להניב תזרים שוטף וכן בהתקיים תנאי ההשקעה להניב תשואה פנימית גבוהה (IRR).

דילוג לתוכן