מוצרי ביטוח

מוצרים ביטוחיים הינם חלק ממטריית ההגנה הפיננסית המשפחתית. כחלק ממתודולוגיית העבודה שלה אתרוג מקפידה לבחון את התיק הביטוחי ולוודא את תקינותו.

הבדיקה כוללת:

  • בדיקת עלויות הפרמיה - גובה ההנחה בפוליסה ומשך זמן מתן ההנחה 
  • בדיקת החרגות בריאותיות ותוספות בגין מחלות
  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי
  • בדיקת סוג הכיסוי, רמתו ואיכותו
  • בדיקת תקופת התשלום, ותקופת הפיצוי
  • בחינה של ערכי סילוק (בביטוח הסעודי) כולל בחינה האם הכיסוי הביטוחי מספק
  • בדיקת ההגדרות המשפטיות שבפוליסה
  • ניצול הטבות מס.

אתרוג מייצגת את כל חברות הביטוח ולפיכך פועלת בשיטת המכרז לוודא את העלות הנמוכה ביותר ללקוח לכל סוגי המוצרים

ביטוח חיים – זהו הסכום חד פעמי או שוטף (פנסיית שארים) המשולם למוטב או למוטבים במקרה של פטירת המבוטח.

מקובל לבחון את תיק הנכסים הכולל, את ההכנסה של בת / בת הזוג, על מנת לקבל החלטה על סכום הביטוח אשר כל אחד מבני הזוג צריך לרכוש. ככל שהתלות הכלכלית באחד מבני הזוג גבוהה יותר, והעושר הפיננסי קטן יותר יש צורך בהגדלת הביטוח בייחוד כאשר יש בני משפחה נתמכים (ילדים או הורים תלויים)

בשנים האחרונות העלויות של ביטוח החיים הוזלו מאוד, וניתן לנהל מו"מ מול חברות הביטוח להוזלה של העלויות.

ביטוח אבדן כושר עבודה – ביטוח זה אמור לפצות את המבוטח בגין אבדן יכולת ההשתכרות מוכחת. הפיצוי המומלץ הינו 75% מהשכר, וכן רכישת שחרור מתשלום הפרמיות לחסכון ולביטוח. במרבית המקרים ניתן פטור ממס במקרה של נכות, כך שהסכום נטו מגיע לשכר הקודם.

ביטוחי אבדן כושר עבודה המומלץ הינו עיסוקי (העיסוק הספציפי של המבוטח), ומורחב (כולל אבדן יכולת השתכרות חלקי 25% ומעלה) ומשולם לאחר 1 חודש המתנה עד גיל הפרישה.

ביטוח סעודי – זהו ביטוח חשוב מאוד שכן בהעדרו, עשויה המשפחה לשאת בעלויות גדולות מאוד הנובעות מטיפול בבן משפחה הזקוק לסעוד.

בעת רכישת ביטוח סעודי יש לבדוק את הפרמיה, תקופת ההמתנה, תקופת הפיצוי, גובה הפיצוי וכן את ערכי הסילוק.

דילוג לתוכן