מוצרים אלטרנטיביים

מוצרים אלטרנטיביים הינם מוצרי השקעה שאינם סחירים, המיועדים במרבית המקרים, ללקוחות כשירים, וכוללים קרנות גידור, קרנות השקעה, פרייבט אקוויטי, ונצ'ר קפיטל, קרנות חוב ועוד. מגוון סוגי המוצרים הינו עצום, ברמות סיכון - סיכוי ובטחון מגוונים. לאתרוג הסכמי ייצוג עם מגוון גדול של גופים המציעים מוצרים אלטרנטיביים שנבדקו בקפידה על ידי ועדת ההשקעות של אתרוג.

 

דילוג לתוכן