ביטוח מנהלים ופנסיה

קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים הינם מכשיר חסכון פנסיוני מורכב וחשוב.

אתרוג מייצגת את כל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה בישראל.

אתרוג, מתוך ראייה כוללת של נכסי הלקוח, בודקת באופן קבוע את רכבי החיסכון הפנסיוני. כולל:

  •  הפקדות - בדיקת תקציב ההפקדה לצרכי מס וההתאמה לחסכון העתידי הרצוי.
  • עלויות - דמי ניהול מההפקדה ודמי ניהול מצבירה, כולל דמי ניהול משתנים ויחסי חסכון וריסק (בפוליסות הוותיקות).
  • מיסוי - בחינה של מיצוי הטבות המס לעובד, למעביד, רווחי הון ומשיכה.
  • תשואות - בחינה של התשואות במונחים השוואתיים לתקופות שונות.
  • הרכב נכסים וסיכון - בחינה של הרכב הנכסים של המוצרים השונים, לרבות נכסי סיכון (מניות, נכסים לא סחירים, אג"ח חברות) .
  • מקדמי קצבה והמרה לקצבה - בחינת כדאיות ההפקדה והמשיכה על פי מקדם ההמרה לקצבה (תוחלת החיים הקבועה במוצר לפיה נקבעת הקצבה של החוסך).
  • איזון אקטוארי - המנגנון של האיזון הדמוגרפי בקרנות הפנסיה הינו חשוב ביותר שכן הוא עשוי לקבוע את גודל הפנסיה שתתקבל בעת הפרישה.
  • ניוד - במקרה הצורך, מתוך רצון לשפר את מצבו של החוסך, אתרוג תמליץ על ניוד הכספים מגוף אחד לאחר, תוך שמירה על הזכויות באופן מלא.
דילוג לתוכן