מוצרים

תיקי השקעות מנוהלים

תיק השקעות מנוהל, במרבית המקרים, בחשבון הבנק של הלקוח וכולל ניירות ערך, קרנות נאמנות ותעודות סל הנותרים בבעלות הלקוח. התיק מותאם אישית לצרכי הלקוח ולרמת הסיכון - סיכוי המועדפת עליו. לאתרוג הסכמי ייצוג עם מגוון גדול של בתי השקעות מהטובים בישראל, הכוללים הטבות בדמי ניהול ומנהלי השקעות ייחודיים המטפלים בלקוחות אתרוג.

מוצרים אלטרנטיביים

מוצרים אלטרנטיביים הינם מוצרי השקעה שאינם סחירים, המיועדים במרבית המקרים, ללקוחות כשירים, וכוללים קרנות גידור, קרנות השקעה, פרייבט אקוויטי, ונצ'ר קפיטל, קרנות חוב ועוד. מגוון סוגי המוצרים הינו עצום, ברמות סיכון - סיכוי ובטחון מגוונים. לאתרוג הסכמי ייצוג עם מגוון גדול של גופים המציעים מוצרים אלטרנטיביים שנבדקו בקפידה על ידי ועדת ההשקעות של אתרוג .

קרנות גידור

קרנות גידור הינן מודל השקעה ותיק ומוכר, המאפשר השקעה באמצעות מנהלי ההשקעות המוכשרים ביותר, בהתאם לאסטרטגיות השקעה מגוונות. כל קרן גידור פועלת באסטרטגיה שונה, והיא נגישה ללקוחות כשירים בלבד. רמת הסיכון בקרנות הגידור הינה מגוונת ביותר, ויש צורך בידע מקצועי ומיומנות גבוהה על מנת לבחור את קרנות הגידור הטובות לאורך זמן רב ולהשיג תנאים מסחריים מיטביים. לאתרוג הסכמי ייצוג עם מגוון של קרנות גידור מהטובות בישראל.

קרנות חוב

קרנות חוב מתמחות במתן הלוואות כנגד שעבוד בכיר של נכס נדל"ן בערבות אישית של יזם. ההלוואות ניתנות לתקופה קצרה יחסית ומעניקות תשואה גבוהה יחסית לאג"ח סחיר, כיוון שהן אינן נזילות. הפיזור של כספי הקרן במגוון הלוואות, בריבית גבוהה, שעבוד בכיר וערבות אישית מעניקות בטחון יחסי למשקיע. הקרנות מיועדות למשקיעים כשירים בלבד.

נדל"ן בארה"ב

לאתרוג ייצוג של מגוון גופים המציעים השקעות בנדל"ן בחו"ל, במסגרת של השקעה במניות ו/או רכישה ישירה.

פוליסות חסכון

פוליסות חסכון / השקעה הינם מוצרים המנוהלים על ידי חברות ביטוח במסגרת ניהול כספי המבוטחים, עמיתי קרנות הפנסיה וקופות הגמל. מוצרים אלו נהנים מהניהול המקצועי ביותר של יחידות מתמחות במסגרת חברת הביטוח, פיזור גדול של ניירות ערך, וכן השקעה בנכסים לא סחירים כגון - נדל"ן, חוב פרטי, והשקעות במוצרים אלטרנטיביים. היתרות במוצרים אלו הינם ביתרון לגודל, וההצטרפות של כל משקיע למוצר מעניק תשואה זהה בעלויות יחסית נמוכות ודחיית מס (מס רווח הון משולם רק בפדיון).

גמל והשתלמות

אתרוג מייצגת את מרבית גופי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הפועלים בישראל, והינה מעניקה שירות המאפשר בחירה ופיזור בין גופי השקעה באופן מקצועי, תוך ניהול מו"מ על הוזלת עלויות.

ביטוח מנהלים ופנסיה

אתרוג מתמחה בבחינת התיק הפנסיוני ומתן המלצות לשיפור ועדכון המוצרים לצורך תכנון  הפנסיה העתידית תוך התחשבות בסיכונים האינדיבידואלים לכל לקוח והמשך מעקב לאורך השינויים המלווים את חייו.

תיקון 190

תיקון 190 הינו כלי מיסוי מצוין לאלו המבקשים דחיית והקטנת חבות המס שלהם בגין רווחי השקעות. התיקון מתאים לבני 60 ומעלה ושימוש מושכל בו עשוי להניב תועלת רבה למשקיע.

מוצרי ביטוח

כחלק ממטריית ההגנה עליה ממליצה אתרוג ללקוחותיה, נערכת בדיקה מקיפה על התיק הביטוחי (ביטוח חיים, אבדן כושר עבודה, וביטוח בריאות וסיעוד) על מנת לאתר כשלים ולתקנם.

דילוג לתוכן