תכנון פרישה

גיל הפרישה החוקי הינו 67 לגבר ו – 62/4 לאשה, אך במקרים רבים נדרשת פרישה מוקדמת יותר. לפיכך, תכנון מדוקדק של תזרים המזומנים, תוך ביצוע תכנון מס עשוי לחסוך מאות אלפי ₪ למשקיעים.

אתרוג מתמחה בתכנון פרישה, המבוסס על תזרימי מזומנים מהמקורות השונים, תוך תשלום מס מופחת (רווח הון ומס הכנסה) ושיקולים עניינים אחרים על פי צרכי הלקוח.                       

לאתרוג קיימת רשת של יועצי מס ורו"ח המתמחים בפניה לרשויות השונות במטרה להשיג אישורים מתאימים לפריסת המס הנדרשת.                                                                                    

                                                           

דילוג לתוכן