פיקוח ובקרת השקעות

השלב החשוב ביותר הינו הפיקוח והבקרה השוטפים. זהו השירות העיקרי אותו מעניקה אתרוג ללקוחותיה. הבקרה נעשית באופן חודשי, והיא כוללת בדיקה של ביצועי כל המוצרים בתיק ההשקעות, רמת הסיכון, העלויות ובחינה האם יש צורך בעריכת שינוי באסטרטגיה. חלק גדול מלקוחות אתרוג מגיע לפגישות עדכון חודשיות.

המעקב והפקוח נעשים באופן שוטף באמצעות מערכת הייעוץ של אתרוג, אשר קולטת באופן שוטף את כל הנכסים מידי חודש.

דילוג לתוכן