שירותים

תכנון אסטרטגיית השקעות

לכל משפחה, מטבע הדברים, קיים מארג יחסים שונה ותכנון הקצאת משאבים עתידית שונה, בין אם לצורך מחייה, לצורך תמיכה בבן משפחה, הורשה או חלילה גם לקטסטרופות.  השירות אותו מספקת אתרוג מבוסס על ריכוז וראייה כוללת של כלל נכסי המשפחה כמקשה אחת. ראייה זו מאפשרת תכנון נכון וניהול יחסי סיכון - סיכוי של ההשקעות באופן מיטבי. השלב הראשון בתהליך הייעוץ של אתרוג כולל בדיקה מקיפה ומעמיקה של כלל הנכסים, לאחר מכן, אפיון צרכי הלקוח העתידיים ולבסוף בניית פרופיל סיכון - סיכוי המתחשב בצרכי הנזילות העתידיים, וכמובן במצבים בלתי צפויים.

פיזור בין מגוון סוגי השקעות

השלב השני, בשירות הניתן על ידי אתרוג, לאחר שלב הניתוח הבדיקה ואפיון הצרכים, הינו פיזור ההשקעות.
העקרונות המובילים במודל המקצועי של אתרוג הינם הפיזור והגוון של סוגי ההשקעה, מנהלי ההשקעות, מטבעות, ואזורים גאוגרפיים.

פיקוח ובקרת השקעות

השלב הקבוע והמתמשך בשירות אותו מעניקה אתרוג, הינו בקרה ופיקוח שוטפים במסגרת של פגישות עדכון תקופתיות המציגות את ביצועי הנכסים השונים, רמת הסיכון, העלויות והמתאם בין סוגי הנכסים השונים והתאמתם לצרכי הלקוח המשתנים. הפיקוח והבקרה נעשים באמצעות מערכת הייעוץ החדשנית והייחודית שפיתחה אתרוג בדיוק לצרכים אלו.

מיסוי השקעות

בתכנון הפיזור והקצאת הנכסים שיקולי המס הינם מהשיקולים החשובים ביותר. השירות של אתרוג כולל ייעוץ לגבי ניצול הטבות המס באמצעות תיקון 190,  רכישת נכס באמצעות חברה, קיזוז הפסדים או דחיית מס.

תכנון העברה בין דורית

תכנון העברה בין דורית מתבצע על ידי אתרוג באמצעות תכנון מוקפד הלוקח בחשבון את שיקולי המס, סוגי המוטבים והנזילות הנדרשת. תכנון זה דורש לעיתים עדכון צוואה וביצוע פעולות אשר ימנעו בעיות עתידיות בין היורשים.     

תכנון פרישה

אתרוג מעניקה גם תכנון הפרישה, בהיבט תזרים המזומנים, תוך ייעול המשיכה בין המוצרים הפנסיונים השונים, לרבות שיקולי מס (רווח הון ומס הכנסה) ושיקולים עניינים אחרים על פי צרכי הלקוח.

דילוג לתוכן