פוליסות חסכון

פוליסה פיננסית / פוליסת חסכון הינה תיק השקעות המנוהל באופן קולקטיבי על ידי חברות הביטוח.

גופי הביטוח מנהלים מאות מיליארדי ₪ עבור המבוטחים במסגרת ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות וכן קרנות הפנסיה. במהלך השנים צברו מנהלי ההשקעות של חברות הביטוח ניסיון וידע עצום הכולל הקמה וניהול של מחלקות המתמחות במגוון סוגי השקעה, החל בנדל"ן בארץ ובחו"ל, המשך בהשקעה בתשתיות, וכלה במתן אשראי לגופים שונים. בנוסף משקיעות חברות הביטוח בקרנות השקעה שונות וכן בניירות ערך ובאגרות חוב בארץ ובעולם. 

היתרונות בהשקעה באמצעות פוליסה פיננסית:

 • תשואות – התשואות של הפוליסות הפיננסיות הינן טובות ביחס לסיכון (כל גוף בתשואות אחרות). המידע אודות הביצועים של הפוליסות הפיננסיות מופיע באתר ביטוח נט.
 • פיזור – השקעה באמצעות פוליסה פיננסית מאפשרת באופן מיידי לקבל פיזור במגוון סוגי השקעה כולל השקעה בניירות ערך – אג"ח, מניות בארץ ובחו"ל והשקעה בנכסים לא סחירים אשר במקרים רבים אינם נגישים להשקעה באופן פרטי.
 • עלויות נמוכות – העלות של ניהול באמצעות פוליסה פיננסית הינה נמוכה יחסית להשקעות אחרות, ומאחר והמס משולם לאחר גביית דמי הניהול, דמי הניהול הינם מוכרים כהוצאה.
 • דחיית מס – המס לא משולם עד למועד משיכת הכספים, כך למעשה גם כספי המס מושקעים.
 • מגוון מסלולי השקעה – ניתן לבחור מתוך מגוון גדול של מסלולי השקעה החל מאג"ח מדינה, והמשך במניות חו"ל כולל אפשרות שילוב של מספר מסלולים ומעבר ביניהם ללא תשלום מס.
 • קביעת מוטבים – הפוליסה מאפשרת קביעת מוטבים ספציפיים אשר יקבלו את הכספים במקרה של פטירה (כספי הפדיון בלבד) כולל אפשרות לקבל את הכספים באופן של תשלום חודשי.
 • משיכת כספים באופן שוטף – ניתן לבקש פדיון חלקי המתקבל באופן קבוע לחשבון הבנק, שלמעשה מאפשר את המשך ההשקעות תוך כדי משיכה קבועה של סכום הדרוש למחייה.
 • נזילות – ניתן למשוך את הכספים בכל עת על פי תנאי הפוליסה, באופן מלא או חלקי. באותה המידה ניתן להפקיד או להוסיף סכומים באופן שוטף (הוראת קבע) או באופן חד פעמי.
 • קבלת הלוואות - ניתן לקבל הלוואות בתנאים מעולים כנגד הפוליסה, בתנאי גרייס או שפיצר למשך עד 7 שנים.
 • דווח שוטף – דווח אודות התשואות והיתרות ניתן לקבל באופן שוטף באמצעות כניסה לאתר חברת הביטוח או אתר אתרוג, וכן באמצעות דוח רבעוני הנשלח אל הלקוח.
 • פטור ממס - במקרים מסויימים ניתן לקבל פטור מלא או חלקי ממס רווחי הון.

אתרוג מייצגת את כל חברות הביטוח המנהלות פוליסות פיננסיות.

דילוג לתוכן