גמל והשתלמות

קופות גמל

הטבות מס בעת ההפקדה ובעת המשיכה

קופת גמל הינו מכשיר חסכון פנסיוני מצויין. הוא מאפשר הפקדה תוך קבלת הטבת מס, בתלוי במעמד המפקיד, וכן הטבה בעת המשיכה-  פטור מלא או חלקי במס רווחי הון. 

ניוד כספי החסכון בין גופים ללא הגבלהת

על פי החוק ניתן לנייד את הכספים בין גופים שונים ללא הגבלה, זאת ללא קנסות או הוצאות מיוחדות. 

העברה בין מסלולי השקעה ללא הגבלה

ניתן לבחור בין מסלולים שונים על פי רמת הסיכון המתאימה לגיל או לצרכי החסכון ללא הגבלה וללא תשלום מס או תשלום מיוחד

קופות גמל להשקעה

ניתן לבצע הפקדה לכל בן משפחה (לפי ת.ז.) עד 70,000 ש"ח בשנה 

הפטור ממס ניתן במידה והכספים נמשכים בגין הפרישה באופן קצבתי

קופות גמל לתיקון 190

לבני 60 ומעלה ניתן להפקיד סכומים נזילים וליהנות ממיסוי נומינלי של 15% במקום 25% ריאלי או פטור ממס במקרה של משיכה כקצבה

בנוסף, ניתן לרכוש בקופה באמצעות מסלול ניהול אישי מוצרים אלטרנטיביים

קרן השתלמות

מכשיר חסכון לטווח בינוני, מוגבל לתקרה שנתית, אך נהנה מפטור ממס בעת ההפקדה ובעת המשיכה עד תקרה זו

בדומה לקופות גמל, ניתן לנייד בין גופים מנהלים, וכן בין מסלולים שונים

הלוואות 

כל המוצרים מאפשרים בתנאים מסויימים בכפוף לנזילות לקבל הלוואות כנגד החסכון הצבור על פי תנאי החבות

תשואות

התשואות של המוצרים מפורסמים אחת לחודש באתר גמלנט של רשות שוק ההון

דילוג לתוכן