המודל המקצועי

פיזור במגוון סוגי השקעות

העולם הפיננסי מאופיין בשינויים תכופים וחלקם דרמטיים ובלתי צפויים. כך למשל הריבית במשק עשויה להשתנות, כך גם האינפלציה ומדדי המניות אשר עשויים לעלות ולרדת בחדות. גם מה שנתפס כהשקעה בטוחה עשוי לשנות כוון – מחירי נכסי הנדל"ן לדוגמה והמס המשולם על שכר דירה או מכירת הדירה.

פיזור ההשקעות הינו עקרון על בבניית אסטרטגיית ההשקעות. הפיזור מאפשר הקטנת סיכון וחשיפה גבוהה מדיי לסוגי השקעות או נכס בסיס מסויים.

השלב השני, בשירות הניתן על ידי אתרוג, לאחר שלב הניתוח הבדיקה ואפיון הצרכים, הינו פיזור ההשקעות.
העקרונות המובילים במודל המקצועי של אתרוג הינם הפיזור והגוון של סוגי ההשקעה, מנהלי ההשקעות, מטבעות, ואזורים גאוגרפיים.

הפיזור מחולק ל – 4 חלקים:

  • גוון בין סוגי נכסים

השקעה במניות מסוגים שונים בענפים בלתי תלויים האחד בשני, רכישת אגרות חוב של חברות או אגרות חוב ממשלתיות צמודות או שקליות או בריבית משתנה, מזומן, מט"ח, נדל"ן פרטי ומסחרי ונדל"ן מניב.

 

  • פיזור גלובלי

מרבית המשקיעים הינם בעלי נטייה חזקה להשקעות בארץ, אך קיים צורך לפזר בין מדינות נוספות בין היתר על מנת להקטין את הסיכון לאירועים מקומיים ספציפיים לדוגמא ארועים בטחוניים.

 

  • פיזור בין מנהלי השקעות

שיקול הדעת של מנהל השקעות או בית השקעות מסויים הינו גורם מכריע, אך לעיתים שיקול הדעת הינו שגוי. על מנת שלא להיות חשוף לשגיאה ספציפית יש צורך לגוון את מנהלי ההשקעות ולבחור סגנון ניהול שונה. כך למשל בית השקעות המתמחה בניהול השקעות בארץ ישולב עם בית השקעות המתמחה בניהול השקעות בחו'ל.

 

  • פיזור בין סוגי מוצרים שונים

השקעה בסוגים שונים של מוצרים, לדוגמה שילוב של תיק השקעות מנוהל עם פוליסת חסכון וניירות ערך. בנוסף ניתן לגוון בהשקעות גם קרנות השקעה, קרנות חוב, קרנות נאמנות, תעודות סל, וקרנות הלוואה או השקעה, תוכניות חסכון ופיקדונות.

           

דילוג לתוכן